3d彩票计算

3D胆码推荐

福彩20056期精准【3D胆码】

发布时间:2020-04-14 14:02

福彩20056期精准【3D胆码】
 
福彩3D第018期预测
胆码 金胆9 银胆7 
错误
杀码 1,4,5 正确
和值 6,7,9,14,24 
错误
5码复式 0,3,7,8,9(组六) 
 
福彩3D第019期预测
胆码 金胆3 银胆7 
错误
杀码 0,1,6 
错误
和值 3,7,8,15,18 
错误
5码复式 3,4,7,8,9(组六)
 
福彩3D第021期预测
胆码 金胆8 银胆9 中一码
杀码 1,2,6 
错误
和值 3,7,8,9,24 
错误
5码复式 3,4,7,8,9(组六)
 
福彩3D第022期预测
胆码 金胆7 银胆8 中一码
杀码 0,1,6 正确
和值 3,7,8,15,18 
错误
5码复式 3,4,5,7,8(组六)
 
福彩3D第023期预测
胆码 金胆8 银胆3 
杀码 1,2,5 
和值 5,7,8,10,18 
5码复式 3,4,6,7,8(组六)
 
福彩3D第024期预测
胆码 金胆9 银胆6 
杀码 3,4,7 
和值 5,7,8,10,18 
5码复式 2,3,6,8,9(组六)
 
福彩3D第025期预测
胆码 金胆6 银胆4
杀码 0,7,8
和值 2.5.6.15.16
5码复式 1.5.6.8.9(组六)
 
福彩3D第026期预测
胆码 金胆5 银胆9
杀码 0,1,4
和值 3.6.7.10.11
5码复式 3.5.6.7.9(组六)
 
福彩3D第027期预测
胆码 金胆6 银胆3
杀码 0,3,8
和值 1.3.6.9.10.13
5码复式 1.3.4.6.9(组六)
 
福彩3D第028期预测
胆码 金胆4 银胆0
杀码 1,3,7
和值 2.3.4.6.8
5码复式 0.4.6.7.9(组六)
 
福彩3D第029期预测
胆码 金胆4 银胆1
杀码 0,1,2
和值 1.2.4.6.7
5码复式 3.5.7.8.9(组六)
 
福彩3D第030期预测
胆码 金胆3 银胆1
杀码 0,1,2
和值 1.3.4.6.9
5码复式 1.3.5.8.9(组六)
 
福彩3D第031期预测
胆码 金胆2 银胆9
杀码 4,5,7
和值 2.3.5.6.8
5码复式 1.2.5.6.9(组六)
 
福彩3D第032期预测
胆码 金胆9 银胆4
杀码 1,2,8
和值 1.3.4.5.7
5码复式 0.3.6.8.9(组六)
 
福彩3D第033期预测
胆码 金胆6 银胆3
杀码 4,7,9
和值 2.3.4.5.6
5码复式 0.2.3.5.8(组六)
 
福彩3D第034期预测
胆码 金胆0 银胆5
杀码 1,6,7
和值 1.2.4.5.8
5码复式 0.2.3.5.8(组六)
 
福彩3D第035期预测
胆码 金胆0 银胆2
杀码 1,5,6
和值 2.3.4.6.9
5码复式 0.2.3.6.8(组六)
 
福彩3D第036期预测
胆码 金胆8 银胆9
杀码 3,5,7
和值 1,3,4,6,7
5码复式 0.2.3.8.9(组六)
 
福彩3D第037期预测
胆码 金胆5 银胆3
杀码 0.6.7
和值 1.2.4.6.8
5码复式 1.2.5.8.9(组六)
 
福彩3D第038期预测
胆码 金胆2 银胆9
杀码 3.6.7
和值 2.3.5.6.8
5码复式 1.2.3.5.9(组六)
 
福彩3D第039期预测
胆码 金胆0 银胆1
杀码 5.7.8
和值 1.3.4.6.7
5码复式 0.1.4.6.9(组六)
 
福彩3D第040期预测
胆码 金胆0 银胆1
杀码 2.7.8
和值 2.3.4.6.7
5码复式 0.1.5.6.9(组六)
 
福彩3D第041期预测
胆码 金胆1 银胆4
杀码 0.7.9
和值 1.2.4.6.7
5码复式 1.2.4.5.6(组六)
 
福彩3D第042期预测
胆码 金胆6 银胆1
杀码 0.7.9
和值 1.2.3.4.6
5码复式 1.2.4.5.6(组六)
 
福彩3D第043期预测
胆码 金胆5 银胆6
杀码 3.4.7
和值 2.3.5.6.7
5码复式 1.2.5.6.8(组六)
 
福彩3D第044期预测
胆码 金胆1 银胆8
杀码 0,4,7
和值 1,3,4,5,6
5码复式 0,1,2,8,9(组六)
 
福彩3D第045期预测
胆码 金胆9 银胆1
杀码 2,5,7
和值 1,2,4,6,7
5码复式 0,1,3,8,9(组六)
 
福彩3D第046期预测
胆码 金胆0 银胆1
杀码 4,5,7
和值 1,2,3,4,5
5码复式 0,1,6,8,9(组六)
 
福彩3D第047期预测
胆码 金胆8 银胆4
杀码 0,3,7
和值 1,2,3,5,6
5码复式 0,1,4,8,9(组六)
 
福彩3D第048期预测
胆码 金胆0 银胆9
杀码 2,3,7
和值 1,2,3,5,6
5码复式 0,1,4,6,9(组六)
 
福彩3D第049期预测
胆码 金胆0 银胆1
杀码 4,7,8
和值 1,2,3,4,5
5码复式 0,1,3,6,9(组六)
 
福彩3D第050期预测
胆码 金胆0 银胆5
杀码 4,7,9
和值 1,3,5,6,7
5码复式 0,1,5,6,9(组六)
 
福彩3D第051期预测
胆码 金胆1 银胆7
杀码 2,3,4
和值 1,2,3,4,7
5码复式 0,1,5,6,9(组六)
 
福彩3D第052期预测
胆码 金胆0 银胆3
杀码 1,2,7
和值 1,2,3,5,6
5码复式 0,3,5,6,7(组六)
 
福彩3D第053期预测
胆码 金胆9 银胆4
杀码0,2,3
和值 1,2,4,5,6
5码复式 2,4,6,8,9(组六)
 
福彩3D第054期预测
胆码 金胆5 银胆9
杀码0,1,4
和值 1,3,4,5,6
5码复式 1,2,5,6,9(组六)
 
福彩3D第055期预测
胆码 金胆6 银胆5
杀码0,1,3
和值 1,2,3,4,5
5码复式 2,5,6,7,8(组六)
 
福彩3D第056期预测
胆码 金胆5 银胆9
杀码0,1,3
和值 1,2,3,4,5
5码复式 2,5,6,7,8(组六)

推荐内容

  • 福彩20117期 精准胆王胆码【3D胆码】

    福彩20117期精准胆王胆码【3D胆码】090期三胆358开575091期三胆924开088---错092期三胆170开497093期三胆682开124094期三胆514开911095期三胆479开740096期三胆235开666---错097期三胆068开840098期三胆

  • 福彩20117期华山神道【3D胆码】连中

    福彩20117期华山神道【3D胆码】连中050期双胆05开奖314051期双胆16开奖221052期双胆39开奖503053期双胆46开奖430054期双胆59开奖978055期双胆56开奖468056期双胆25开奖462057期双胆58开奖880058期双胆